ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) - 2018
April 07 - May 27, 2018
ಮುಖಪುಟ  »  ಕ್ರಿಕೆಟ್  »  IPL 2018  »  ಐಪಿಎಲ್ Predictions

ಐಪಿಎಲ್ 2018 Predictions

ಹೈದರಾಬಾದ್ vs ಚೆನ್ನೈ - Predict Who Will Win?

Qualifier 1, May 22 2018, 07:00 PM - Wankhede Stadium, Mumbai, India
ಹೈದರಾಬಾದ್
ಚೆನ್ನೈ

ಕೋಲ್ಕತಾ vs ರಾಜಸ್ತಾನ - Predict Who Will Win?

Eliminator, May 23 2018, 07:00 PM - Eden Gardens, Kolkata, India
ಕೋಲ್ಕತಾ
ರಾಜಸ್ತಾನ

Completed Matches

Match 56, May 20 2018, 08:00 PM
Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, India
ಚೆನ್ನೈ
55% (2,335 Votes)
ಪಂಜಾಬ್
(1,929 Votes) 45%
Match 55, May 20 2018, 04:00 PM
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ದೆಹಲಿ
37% (1,992 Votes)
ಮುಂಬೈ
(3,459 Votes) 63%
Match 54, May 19 2018, 08:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
ಹೈದರಾಬಾದ್
49% (2,715 Votes)
ಕೋಲ್ಕತಾ
(2,775 Votes) 51%
Match 53, May 19 2018, 04:00 PM
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
ರಾಜಸ್ತಾನ
34% (2,276 Votes)
ಬೆಂಗಳೂರು
(4,419 Votes) 66%
Match 52, May 18 2018, 08:00 PM
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ದೆಹಲಿ
28% (2,006 Votes)
ಚೆನ್ನೈ
(5,160 Votes) 72%
Match 51, May 17 2018, 08:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ಬೆಂಗಳೂರು
48% (2,996 Votes)
ಹೈದರಾಬಾದ್
(3,307 Votes) 52%
Match 50, May 16 2018, 08:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ಮುಂಬೈ
49% (2,880 Votes)
ಪಂಜಾಬ್
(3,055 Votes) 51%
Match 49, May 15 2018, 08:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
ಕೋಲ್ಕತಾ
56% (2,616 Votes)
ರಾಜಸ್ತಾನ
(2,071 Votes) 44%
Match 48, May 14 2018, 08:00 PM
Holkar Cricket Stadium, Indore, India
ಪಂಜಾಬ್
47% (2,040 Votes)
ಬೆಂಗಳೂರು
(2,321 Votes) 53%
Match 47, May 13 2018, 08:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ಮುಂಬೈ
57% (2,118 Votes)
ರಾಜಸ್ತಾನ
(1,594 Votes) 43%
Match 46, May 13 2018, 04:00 PM
Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, India
ಚೆನ್ನೈ
59% (2,861 Votes)
ಹೈದರಾಬಾದ್
(2,017 Votes) 41%
Match 45, May 12 2018, 08:00 PM
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ದೆಹಲಿ
42% (2,087 Votes)
ಬೆಂಗಳೂರು
(2,830 Votes) 58%
Match 44, May 12 2018, 04:00 PM
Holkar Cricket Stadium, Indore, India
ಪಂಜಾಬ್
46% (2,906 Votes)
ಕೋಲ್ಕತಾ
(3,449 Votes) 54%
Match 43, May 11 2018, 08:00 PM
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
ರಾಜಸ್ತಾನ
23% (1,567 Votes)
ಚೆನ್ನೈ
(5,183 Votes) 77%
Match 42, May 10 2018, 08:00 PM
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ದೆಹಲಿ
40% (2,189 Votes)
ಹೈದರಾಬಾದ್
(3,324 Votes) 60%
Match 41, May 9 2018, 08:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
ಕೋಲ್ಕತಾ
48% (2,537 Votes)
ಮುಂಬೈ
(2,780 Votes) 52%
Match 40, May 8 2018, 08:00 PM
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
ರಾಜಸ್ತಾನ
35% (1,430 Votes)
ಪಂಜಾಬ್
(2,688 Votes) 65%
Match 39, May 7 2018, 08:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
ಹೈದರಾಬಾದ್
48% (1,754 Votes)
ಬೆಂಗಳೂರು
(1,934 Votes) 52%
Match 38, May 6 2018, 08:00 PM
Holkar Cricket Stadium, Indore, India
ಪಂಜಾಬ್
63% (2,140 Votes)
ರಾಜಸ್ತಾನ
(1,254 Votes) 37%
Match 37, May 6 2018, 04:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ಮುಂಬೈ
42% (1,932 Votes)
ಕೋಲ್ಕತಾ
(2,688 Votes) 58%
Match 36, May 5 2018, 08:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
ಹೈದರಾಬಾದ್
56% (3,015 Votes)
ದೆಹಲಿ
(2,365 Votes) 44%
Match 35, May 5 2018, 04:00 PM
Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, India
ಚೆನ್ನೈ
63% (4,199 Votes)
ಬೆಂಗಳೂರು
(2,499 Votes) 37%
Match 34, May 4 2018, 08:00 PM
Holkar Cricket Stadium, Indore, India
ಪಂಜಾಬ್
61% (4,340 Votes)
ಮುಂಬೈ
(2,827 Votes) 39%
Match 33, May 3 2018, 08:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
ಕೋಲ್ಕತಾ
28% (1,831 Votes)
ಚೆನ್ನೈ
(4,766 Votes) 72%
Match 32, May 2 2018, 08:00 PM
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ದೆಹಲಿ
52% (2,859 Votes)
ರಾಜಸ್ತಾನ
(2,599 Votes) 48%
Match 31, May 1 2018, 08:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ಬೆಂಗಳೂರು
53% (2,752 Votes)
ಮುಂಬೈ
(2,470 Votes) 47%
Match 30, April 30 2018, 08:00 PM
Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, India
ಚೆನ್ನೈ
71% (3,940 Votes)
ದೆಹಲಿ
(1,580 Votes) 29%
Match 29, April 29 2018, 08:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ಬೆಂಗಳೂರು
50% (1,811 Votes)
ಕೋಲ್ಕತಾ
(1,814 Votes) 50%
Match 28, April 29 2018, 04:00 PM
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
ರಾಜಸ್ತಾನ
35% (1,794 Votes)
ಹೈದರಾಬಾದ್
(3,398 Votes) 65%
Match 27, April 28 2018, 08:00 PM
Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, India
ಚೆನ್ನೈ
67% (4,370 Votes)
ಮುಂಬೈ
(2,201 Votes) 33%
Match 26, April 27 2018, 08:00 PM
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ದೆಹಲಿ
26% (1,596 Votes)
ಕೋಲ್ಕತಾ
(4,559 Votes) 74%
Match 25, April 26 2018, 08:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
ಹೈದರಾಬಾದ್
38% (2,324 Votes)
ಪಂಜಾಬ್
(3,813 Votes) 62%
Match 24, April 25 2018, 08:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ಬೆಂಗಳೂರು
29% (1,911 Votes)
ಚೆನ್ನೈ
(4,589 Votes) 71%
Match 23, April 24 2018, 08:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ಮುಂಬೈ
43% (1,883 Votes)
ಹೈದರಾಬಾದ್
(2,455 Votes) 57%
Match 22, April 23 2018, 08:00 PM
Feroz Shah Kotla, Delhi, India
ದೆಹಲಿ
29% (1,154 Votes)
ಪಂಜಾಬ್
(2,824 Votes) 71%
Match 21, April 22 2018, 08:00 PM
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
ರಾಜಸ್ತಾನ
35% (1,185 Votes)
ಮುಂಬೈ
(2,222 Votes) 65%
Match 20, April 22 2018, 04:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
ಹೈದರಾಬಾದ್
31% (1,409 Votes)
ಚೆನ್ನೈ
(3,066 Votes) 69%
Match 19, April 21 2018, 08:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ಬೆಂಗಳೂರು
65% (2,908 Votes)
ದೆಹಲಿ
(1,549 Votes) 35%
Match 18, April 21 2018, 04:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
ಕೋಲ್ಕತಾ
53% (2,717 Votes)
ಪಂಜಾಬ್
(2,387 Votes) 47%
Match 17, April 20 2018, 08:00 PM
Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, India
ಚೆನ್ನೈ
73% (3,393 Votes)
ರಾಜಸ್ತಾನ
(1,272 Votes) 27%
Match 16, April 19 2018, 08:00 PM
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
ಪಂಜಾಬ್
56% (1,591 Votes)
ಹೈದರಾಬಾದ್
(1,273 Votes) 44%
Match 15, April 18 2018, 08:00 PM
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
ರಾಜಸ್ತಾನ
33% (773 Votes)
ಕೋಲ್ಕತಾ
(1,561 Votes) 67%
Match 14, April 17 2018, 08:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ಮುಂಬೈ
47% (933 Votes)
ಬೆಂಗಳೂರು
(1,055 Votes) 53%
Match 13, April 16 2018, 08:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
ಕೋಲ್ಕತಾ
61% (778 Votes)
ದೆಹಲಿ
(488 Votes) 39%
Match 12, April 15 2018, 08:00 PM
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
ಪಂಜಾಬ್
40% (307 Votes)
ಚೆನ್ನೈ
(469 Votes) 60%
Match 11, April 15 2018, 04:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ಬೆಂಗಳೂರು
58% (433 Votes)
ರಾಜಸ್ತಾನ
(316 Votes) 42%
Match 10, April 14 2018, 08:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
ಕೋಲ್ಕತಾ
56% (418 Votes)
ಹೈದರಾಬಾದ್
(330 Votes) 44%
Match 9, April 14 2018, 04:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ಮುಂಬೈ
59% (974 Votes)
ದೆಹಲಿ
(663 Votes) 41%
Match 8, April 13 2018, 08:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore, India
ಬೆಂಗಳೂರು
49% (1,169 Votes)
ಪಂಜಾಬ್
(1,206 Votes) 51%
Match 7, April 12 2018, 08:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
ಹೈದರಾಬಾದ್
45% (1,239 Votes)
ಮುಂಬೈ
(1,494 Votes) 55%
Match 6, April 11 2018, 08:00 PM
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, India
ರಾಜಸ್ತಾನ
39% (1,564 Votes)
ದೆಹಲಿ
(2,477 Votes) 61%
Match 5, April 10 2018, 08:00 PM
M.A. Chidambaram Stadium, Chennai, India
ಚೆನ್ನೈ
68% (3,832 Votes)
ಕೋಲ್ಕತಾ
(1,802 Votes) 32%
Match 4, April 9 2018, 08:00 PM
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
ಹೈದರಾಬಾದ್
49% (1,441 Votes)
ರಾಜಸ್ತಾನ
(1,476 Votes) 51%
Match 3, April 8 2018, 08:00 PM
Eden Gardens, Kolkata, India
ಕೋಲ್ಕತಾ
42% (1,084 Votes)
ಬೆಂಗಳೂರು
(1,471 Votes) 58%
Match 2, April 8 2018, 04:00 PM
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh, India
ಪಂಜಾಬ್
55% (1,448 Votes)
ದೆಹಲಿ
(1,175 Votes) 45%
Match 1, April 7 2018, 08:00 PM
Wankhede Stadium, Mumbai, India
ಮುಂಬೈ
37% (656 Votes)
ಚೆನ್ನೈ
(1,140 Votes) 63%

myKhel ನಿಂದ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ