ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 2020
ಮುಖಪುಟ  »  ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 2020  »  ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳು

Paralympics Medals Tally

The Tokyo Paralympic Games will be held between August 24 and September 5 at the Olympic Stadium in Tokyo. A total of 4,400 para athletes from across the globe are expected to participate in the showpiece event in Japan's capital city which successfully hosted the Summer Games earlier this month. Here's the medal tally of Tokyo Paralympics which will see para athletes compete across 540 events in 22 sports as Badminton and Taekwondo make their debut in the games.
ಶ್ರೇಯಾಂಕ ದೇಶ
ಚಿನ್ನ
ಬೆಳ್ಳಿ
ಕಂಚು
ಒಟ್ಟು
24
ಭಾರತ
5 8 6 19
ಭಾರತ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಆರ್ಚರಿ 0 0 1 1
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 5 2 8
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 2 1 1 4
ಶೂಟಿಂಗ್ 2 1 2 5
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 1 0 1
1
ಚೀನಾ
96 60 51 207
ಚೀನಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಆರ್ಚರಿ 4 1 3 8
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 27 13 11 51
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 5 3 2 10
Boccia 0 1 0 1
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 2 2 0 4
ಸೈಕ್ಸಿಂಗ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 1 2 3 6
Goalball 0 1 0 1
ಜುಡೋ 0 0 1 1
Powerlifting 7 6 0 13
ರೋಯಿಂಗ್ 0 0 1 1
ಶೂಟಿಂಗ್ 4 2 0 6
Sitting Volleyball 0 1 0 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 19 19 18 56
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 16 4 6 26
ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ 0 0 1 1
Wheelchair Basketball 0 1 0 1
Wheelchair Fencing 11 4 5 20
2
ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್
41 38 45 124
ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಆರ್ಚರಿ 1 0 1 2
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 9 5 10 24
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 0 1 1 2
Boccia 1 0 0 1
ಕ್ಯಾನೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 3 1 3 7
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 4 5 1 10
ಸೈಕ್ಸಿಂಗ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 6 6 2 14
Equestrian 3 3 2 8
ಜುಡೋ 1 1 0 2
Powerlifting 0 0 3 3
ರೋಯಿಂಗ್ 2 0 0 2
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 8 9 9 26
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 2 5 7
ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ 0 1 1 2
ಟ್ರಿಯಾಥ್ಲಾನ್ 1 1 1 3
Wheelchair Basketball 0 0 1 1
Wheelchair Fencing 1 1 3 5
Wheelchair Rugby 1 0 0 1
Wheelchair Tennis 0 2 2 4
3
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್
37 36 31 104
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಆರ್ಚರಿ 1 0 0 1
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 10 17 14 41
ಕ್ಯಾನೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 0 1 0 1
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 3 1 3 7
ಸೈಕ್ಸಿಂಗ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 0 1 0 1
Equestrian 2 0 1 3
Goalball 0 1 0 1
ಜುಡೋ 0 1 0 1
ರೋಯಿಂಗ್ 0 1 0 1
Sitting Volleyball 1 0 0 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 15 10 10 35
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 1 0 1 2
ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ 0 0 1 1
ಟ್ರಿಯಾಥ್ಲಾನ್ 3 2 0 5
Wheelchair Basketball 1 0 1 2
Wheelchair Rugby 0 1 0 1
4
RPC
36 33 49 118
RPC - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಆರ್ಚರಿ 1 0 2 3
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 12 13 13 38
Boccia 0 0 1 1
ಕ್ಯಾನೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 0 1 0 1
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 2 0 0 2
ಸೈಕ್ಸಿಂಗ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 1 0 0 1
ಜುಡೋ 0 0 3 3
Powerlifting 0 0 1 1
ಶೂಟಿಂಗ್ 0 0 1 1
Sitting Volleyball 0 1 0 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 17 14 18 49
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 1 2 4 7
ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ 0 0 3 3
Wheelchair Fencing 2 2 3 7
5
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್
25 17 17 59
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 3 2 3 8
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 7 2 3 12
ಸೈಕ್ಸಿಂಗ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 2 1 1 4
Equestrian 2 2 2 6
ರೋಯಿಂಗ್ 0 1 0 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 5 6 6 17
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 1 1 0 2
ಟ್ರಿಯಾಥ್ಲಾನ್ 1 0 0 1
Wheelchair Basketball 1 0 0 1
Wheelchair Tennis 3 2 2 7
6
ಉಕ್ರೇನ್
24 47 27 98
ಉಕ್ರೇನ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 6 15 3 24
ಕ್ಯಾನೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 1 2 0 3
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 0 2 0 2
ಸೈಕ್ಸಿಂಗ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 0 0 1 1
ಜುಡೋ 0 1 4 5
Powerlifting 1 1 0 2
ರೋಯಿಂಗ್ 1 0 0 1
ಶೂಟಿಂಗ್ 0 2 4 6
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 14 18 11 43
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 1 2 3 6
Wheelchair Fencing 0 4 1 5
7
ಬ್ರೆಜಿಲ್
22 20 30 72
ಬ್ರೆಜಿಲ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 8 9 11 28
Boccia 0 0 2 2
ಕ್ಯಾನೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 1 2 0 3
Equestrian 0 1 0 1
Football 5-a-side 1 0 0 1
Goalball 1 0 0 1
ಜುಡೋ 1 0 2 3
Powerlifting 1 0 0 1
ರೋಯಿಂಗ್ 0 0 1 1
Sitting Volleyball 0 0 1 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 8 5 10 23
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 1 2 3
ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ 1 1 1 3
Wheelchair Fencing 0 1 0 1
8
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
21 29 30 80
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 4 7 8 19
Boccia 0 0 1 1
ಕ್ಯಾನೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 2 1 0 3
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 1 2 4 7
ಸೈಕ್ಸಿಂಗ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 3 2 1 6
ರೋಯಿಂಗ್ 0 1 0 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 8 10 15 33
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 2 4 0 6
ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ 0 0 1 1
ಟ್ರಿಯಾಥ್ಲಾನ್ 0 1 0 1
Wheelchair Tennis 1 1 0 2
9
ಇಟೆಲಿ
14 29 26 69
ಇಟೆಲಿ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಆರ್ಚರಿ 0 2 1 3
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 4 4 9
ಕ್ಯಾನೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 0 0 1 1
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 1 5 1 7
Equestrian 0 0 2 2
ಜುಡೋ 0 0 1 1
ಶೂಟಿಂಗ್ 0 0 1 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 11 16 12 39
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 1 1
ಟ್ರಿಯಾಥ್ಲಾನ್ 0 1 2 3
Wheelchair Fencing 1 1 0 2
10
ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್
14 1 4 19
ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 4 1 1 6
ಜುಡೋ 6 0 2 8
Powerlifting 0 0 1 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 4 0 0 4
11
ಜಪಾನ್
13 15 23 51
ಜಪಾನ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 3 3 6 12
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 3 1 5 9
Boccia 1 1 1 3
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 2 0 0 2
Goalball 0 0 1 1
ಜುಡೋ 0 0 2 2
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 3 7 3 13
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 1 1
ಟ್ರಿಯಾಥ್ಲಾನ್ 0 1 1 2
Wheelchair Basketball 0 1 0 1
Wheelchair Rugby 0 0 1 1
Wheelchair Tennis 1 1 2 4
12
ಜರ್ಮನಿ
13 12 18 43
ಜರ್ಮನಿ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 4 5 6 15
ಕ್ಯಾನೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 1 0 1 2
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 3 4 4 11
ಸೈಕ್ಸಿಂಗ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 0 0 1 1
Equestrian 0 0 1 1
ಶೂಟಿಂಗ್ 1 1 0 2
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 2 0 3 5
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 1 2 2 5
ಟ್ರಿಯಾಥ್ಲಾನ್ 1 0 0 1
13
ಇರಾನ್
12 11 1 24
ಇರಾನ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಆರ್ಚರಿ 1 1 0 2
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 5 6 0 11
ಜುಡೋ 2 0 0 2
Powerlifting 1 3 1 5
ಶೂಟಿಂಗ್ 1 0 0 1
Sitting Volleyball 1 0 0 1
ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ 1 1 0 2
14
ಫ್ರಾನ್ಸ್
11 15 28 54
ಫ್ರಾನ್ಸ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 3 4 8
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 1 1 0 2
ಕ್ಯಾನೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 0 1 1 2
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 3 3 5 11
ಸೈಕ್ಸಿಂಗ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 2 1 2 5
ಜುಡೋ 0 1 1 2
Powerlifting 0 1 1 2
ರೋಯಿಂಗ್ 0 0 2 2
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 0 2 3 5
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 2 2 7 11
ಟ್ರಿಯಾಥ್ಲಾನ್ 1 0 1 2
Wheelchair Fencing 0 0 1 1
Wheelchair Tennis 1 0 0 1
15
ಸ್ಪೈನ್
9 15 12 36
ಸ್ಪೈನ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 4 4 1 9
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 1 0 3 4
ಸೈಕ್ಸಿಂಗ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 1 0 1 2
ಜುಡೋ 0 1 0 1
ಶೂಟಿಂಗ್ 0 0 1 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 2 9 3 14
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 1 1
ಟ್ರಿಯಾಥ್ಲಾನ್ 1 1 2 4
16
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್
8 5 6 19
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 5 2 2 9
ಜುಡೋ 2 2 2 6
Powerlifting 0 1 0 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 0 0 2 2
ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ 1 0 0 1
17
ಪೋಲಾಂಡ್
7 6 12 25
ಪೋಲಾಂಡ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 5 3 3 11
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 0 0 1 1
ಸೈಕ್ಸಿಂಗ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 0 0 1 1
Powerlifting 0 0 2 2
ಶೂಟಿಂಗ್ 0 1 0 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 0 0 1 1
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 2 1 4 7
Wheelchair Fencing 0 1 0 1
18
ಹಂಗೇರಿ
7 5 4 16
ಹಂಗೇರಿ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 0 0 1
ಕ್ಯಾನೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 1 0 1 2
ಶೂಟಿಂಗ್ 0 0 1 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 3 4 0 7
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 1 0 1 2
Wheelchair Fencing 1 1 1 3
19
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್
7 4 3 14
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 7 3 2 12
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 0 1 0 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 0 0 1 1
20
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
7 2 13 22
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 2 1 5 8
ಜುಡೋ 0 0 2 2
Powerlifting 1 0 0 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 3 1 6 10
ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ 1 0 0 1
21
ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್
6 3 3 12
ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 3 2 2 7
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 3 1 1 5
22
ಇಸ್ರೇಲ್
6 2 1 9
ಇಸ್ರೇಲ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ರೋಯಿಂಗ್ 0 1 0 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 6 1 1 8
23
ಕೆನಡಾ
5 10 6 21
ಕೆನಡಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 2 4 2 8
ಸೈಕ್ಸಿಂಗ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 0 2 1 3
ಜುಡೋ 0 1 0 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 3 3 2 8
ಟ್ರಿಯಾಥ್ಲಾನ್ 0 0 1 1
25
ಥಾಯ್ಲಾಂಡ್
5 5 8 18
ಥಾಯ್ಲಾಂಡ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 4 2 3 9
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 0 1 1 2
Boccia 1 2 0 3
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 2 2
ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ 0 0 1 1
Wheelchair Fencing 0 0 1 1
26
ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ
5 2 4 11
ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
Boccia 2 0 0 2
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 1 1 0 2
ಸೈಕ್ಸಿಂಗ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 1 0 1 2
ಶೂಟಿಂಗ್ 1 0 0 1
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 1 2 3
27
ಬೆಲಾರಸ್
5 1 1 7
ಬೆಲಾರಸ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 5 1 0 6
28
ಟ್ಯುನೀಶಿಯಾ
4 5 2 11
ಟ್ಯುನೀಶಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 4 5 2 11
29
ಅಲ್ಜೆರಿಯಾ
4 4 4 12
ಅಲ್ಜೆರಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 3 4 3 10
ಜುಡೋ 1 0 0 1
Powerlifting 0 0 1 1
30
ಮೊರಾಕ್ಕೋ
4 4 3 11
ಮೊರಾಕ್ಕೋ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 4 4 2 10
Football 5-a-side 0 0 1 1
31
ಬೆಲ್ಜಿಯಂ
4 3 8 15
ಬೆಲ್ಜಿಯಂ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 1 2 4
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 0 2 2 4
ಸೈಕ್ಸಿಂಗ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 0 0 1 1
Equestrian 2 0 2 4
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 1 0 1 2
32
ಐರ್ಲೆಂಡ್
4 2 1 7
ಐರ್ಲೆಂಡ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 0 0 1
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 2 0 1 3
ಸೈಕ್ಸಿಂಗ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 0 1 0 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 1 1 0 2
33
ನೈಜೀರಿಯಾ
4 1 5 10
ನೈಜೀರಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 0 2 3
Powerlifting 3 1 2 6
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 1 1
34
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
4 1 2 7
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 3 1 2 6
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 1 0 0 1
35
ಕ್ಯೂಬಾ
4 1 1 6
ಕ್ಯೂಬಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 4 1 1 6
36
ಜೋರ್ಡಾನ್
4 0 1 5
ಜೋರ್ಡಾನ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 0 0 1
Powerlifting 3 0 0 3
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 1 1
37
ಕೊಲಂಬಿಯಾ
3 7 14 24
ಕೊಲಂಬಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 3 7 11
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 0 0 1 1
ಸೈಕ್ಸಿಂಗ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 0 0 1 1
Powerlifting 0 0 1 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 2 4 4 10
38
ವೆನಿಜುವೆಲಾ
3 2 2 7
ವೆನಿಜುವೆಲಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 3 2 1 6
Powerlifting 0 0 1 1
39
ಮಲೇಷಿಯಾ
3 2 0 5
ಮಲೇಷಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 0 0 1
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 1 0 0 1
Boccia 0 1 0 1
Powerlifting 1 1 0 2
40
ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್
3 1 1 5
ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
Equestrian 2 0 0 2
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 1 0 1
ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ 1 0 0 1
41
ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ
2 10 12 24
ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 0 3 1 4
Boccia 1 0 0 1
ಜುಡೋ 0 0 2 2
ಶೂಟಿಂಗ್ 0 1 2 3
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 1 6 6 13
ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ 0 0 1 1
42
ಟರ್ಕಿ
2 4 9 15
ಟರ್ಕಿ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಆರ್ಚರಿ 0 2 1 3
Goalball 1 0 0 1
ಜುಡೋ 0 0 2 2
Powerlifting 0 0 1 1
ಶೂಟಿಂಗ್ 0 1 0 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 0 0 1 1
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 1 0 3 4
ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ 0 1 1 2
43
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ
2 3 4 9
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 2 2 2 6
Powerlifting 0 1 0 1
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 1 1
44
ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್
2 3 3 8
ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಆರ್ಚರಿ 1 2 0 3
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 0 2 2
Boccia 1 0 0 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 0 1 0 1
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 1 1
45
ಚಿಲಿ
2 3 1 6
ಚಿಲಿ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಆರ್ಚರಿ 0 1 0 1
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 0 0 1
ಕ್ಯಾನೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 0 0 1 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 1 2 0 3
45
ಸರ್ಬಿಯಾ
2 3 1 6
ಸರ್ಬಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 1 0 1
ಶೂಟಿಂಗ್ 2 2 0 4
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 1 1
47
ನಾರ್ವೇ
2 0 2 4
ನಾರ್ವೇ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 0 0 1
Equestrian 0 0 1 1
ರೋಯಿಂಗ್ 1 0 0 1
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 1 1
48
ಸಿಂಗಾಪುರ್
2 0 0 2
ಸಿಂಗಾಪುರ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 2 0 0 2
49
ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ
1 5 3 9
ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 1 2 3 6
Equestrian 0 2 0 2
ಟ್ರಿಯಾಥ್ಲಾನ್ 0 1 0 1
50
ಸ್ವೀಡನ್
1 5 2 8
ಸ್ವೀಡನ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್- ರೋಡ್ 0 2 2 4
Equestrian 0 1 0 1
ಶೂಟಿಂಗ್ 1 1 0 2
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 1 0 1
51
ಗ್ರೀಸ್
1 3 7 11
ಗ್ರೀಸ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 2 1 4
Boccia 0 1 1 2
Powerlifting 0 0 1 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 0 0 3 3
Wheelchair Fencing 0 0 1 1
52
ಫನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್
1 3 1 5
ಫನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 3 1 5
52
ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್
1 3 1 5
ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಜುಡೋ 0 3 0 3
Powerlifting 1 0 0 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 0 0 1 1
54
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್
1 1 1 3
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 1 1 2
ಶೂಟಿಂಗ್ 1 0 0 1
55
ಕೋಸ್ಟ ರಿಕಾ
1 1 0 2
ಕೋಸ್ಟ ರಿಕಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 1 0 2
56
ಈಕ್ವೆಡಾರ್
1 0 2 3
ಈಕ್ವೆಡಾರ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 0 2 3
57
ಸೈಪ್ರಸ್
1 0 1 2
ಸೈಪ್ರಸ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 1 0 1 2
57
ಶ್ರೀಲಂಕಾ
1 0 1 2
ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 0 1 2
59
ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ
1 0 0 1
ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 0 0 1
59
ಮಂಗೋಲಿಯಾ
1 0 0 1
ಮಂಗೋಲಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
Powerlifting 1 0 0 1
59
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
1 0 0 1
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 0 0 1
59
ಪೆರು
1 0 0 1
ಪೆರು - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ 1 0 0 1
63
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ
0 5 4 9
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 2 3 5
Football 5-a-side 0 1 0 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 0 2 0 2
ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ 0 0 1 1
64
ಈಜಿಪ್ಟ್
0 5 2 7
ಈಜಿಪ್ಟ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
Powerlifting 0 4 2 6
ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ 0 1 0 1
65
ಕ್ರೊವೇಶಿಯಾ
0 3 4 7
ಕ್ರೊವೇಶಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 2 2 4
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 0 0 1 1
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 1 1
ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ 0 1 0 1
66
ಲಾತ್ವಿಯಾ
0 3 2 5
ಲಾತ್ವಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 1 2 3
Equestrian 0 2 0 2
67
ಜಾರ್ಜಿಯಾ
0 3 0 3
ಜಾರ್ಜಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಜುಡೋ 0 2 0 2
Wheelchair Fencing 0 1 0 1
68
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್
0 2 3 5
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 0 1 1 2
Boccia 0 1 1 2
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 1 1
69
ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ
0 2 0 2
ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 2 0 2
70
ಇರಾಕ್
0 1 2 3
ಇರಾಕ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 1 1 2
Powerlifting 0 0 1 1
71
ಕುವೈತ್
0 1 1 2
ಕುವೈತ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 1 1 2
71
ನಮೀಬಿಯಾ
0 1 1 2
ನಮೀಬಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 1 1 2
71
ರೊಮೇನಿಯಾ
0 1 1 2
ರೊಮೇನಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಸೈಕ್ಸಿಂಗ್-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 0 1 0 1
ಜುಡೋ 0 0 1 1
71
ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ
0 1 1 2
ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಶೂಟಿಂಗ್ 0 1 1 2
75
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ
0 1 0 1
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
Powerlifting 0 1 0 1
76
ಲಿಥುವೇನಿಯಾ
0 0 3 3
ಲಿಥುವೇನಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
Goalball 0 0 1 1
ಜುಡೋ 0 0 1 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 0 0 1 1
77
ಪೋರ್ಚುಗಲ್
0 0 2 2
ಪೋರ್ಚುಗಲ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
ಕ್ಯಾನೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 0 0 1 1
78
ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ
0 0 1 1
ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
Sitting Volleyball 0 0 1 1
78
ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್
0 0 1 1
ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
Powerlifting 0 0 1 1
78
ಕೀನ್ಯಾ
0 0 1 1
ಕೀನ್ಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
78
ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾ
0 0 1 1
ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
78
ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ
0 0 1 1
ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 1 1
78
ಒಮಾನ್
0 0 1 1
ಒಮಾನ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
78
ಕತಾರ್
0 0 1 1
ಕತಾರ್ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
78
ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ
0 0 1 1
ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 1 1
78
ಉಗಾಂಡ
0 0 1 1
ಉಗಾಂಡ - ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X