ಮುಖಪುಟ  »  ಟೆನ್ನಿಸ್  »  ಪಂದ್ಯಾಟ  »  Internazionali BNL d`Italia 2020 ವುಮೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಅಂಕಗಳು
Internazionali BNL d`Italia ವುಮೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್
ದಿನಾಂಕ: Sep 14, 2020 - Sep 21, 2020
ಸ್ಥಳ:Rome, Italy
ಮೇಲ್ಮೈ:ಕ್ಲೇ

Internazionali BNL d`Italia 2020 ವುಮೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಅಂಕಗಳು

 • Sep 14, 2020 14:30 IST
  COMPLETED
  ಅನಸ್ತಾಸಿಯಾ ಪಾವ್ಲಿಯುಚೆಂಕೋವಾ
  6 65 6
  ಶುಯಿ ಜಾಂಗ್
  4 77 1
  Grandstand
 • Sep 14, 2020 14:35 IST
  COMPLETED
  ಎಲೆನಾ ರೈಬಕಿನಾ
  6 6
  ಎಕಟೆರಿನಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರೊವಾ
  0 4
  Pietrangeli
 • Sep 14, 2020 15:50 IST
  COMPLETED
  ಅಮಂಡಾ ಅನಿಸಿಮೊವಾ
  77 78
  ಡೊನ್ನಾ ವೆಕಿಕ್
  64 66
  Pietrangeli
 • Sep 14, 2020 17:05 IST
  COMPLETED
  ಬಾರ್ಬೊರಾ ಸ್ಟ್ರೈಕೋವಾ
  6 6
  ವೆರೋನಿಕಾ ಕುಡರ್ಮೆಟೊವಾ
  3 3
  Court 3
 • Sep 14, 2020 17:10 IST
  COMPLETED
  ಮೇರಿ ಬೌಜ್ಕೋವಾ
  6 6
  ಅಜ್ಲಾ ಟೊಮ್ಲ್ಜಾನೋವಿಕ್
  3 4
  Court 1
 • Sep 14, 2020 18:15 IST
  COMPLETED
  ಅನಸ್ತಾಸಿಜಾ ಸೆವಾಸ್ಟೋವಾ
  2 3
  ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಪಾವೊಲಿನಿ
  6 6
  Centrale
 • Sep 14, 2020 19:10 IST
  COMPLETED
  ಮ್ಯಾಗ್ಡಾ ಲಿನೆಟ್
  6 6
  ಜೆಲೆನಾ ಒಸ್ಟಾಪೆಂಕೊ
  4 3
  Court 1
 • Sep 14, 2020 19:35 IST
  COMPLETED
  ಅನ್ನಾ ಬ್ಲಿಂಕೋವಾ
  6 6
  ಜಿಲ್ ಟೀಚ್ಮನ್
  3 3
  Court 2
 • Sep 14, 2020 20:20 IST
  COMPLETED
  ಸು-ವೀ ಹ್ಸೀಹ್
  3 1
  ಎಲೈಸ್ ಮೆರ್ಟೆನ್ಸ್
  6 6
  Pietrangeli
 • Sep 14, 2020 21:05 IST
  COMPLETED
  ಅಲಿಸನ್ ರಿಸ್ಕೆ
  7 64 3
  ಅಲಿಯೋನಾ ಬೋಲ್ಸೊವಾ
  5 77 6
  Court 1
 • Sep 14, 2020 21:10 IST
  COMPLETED
  ಜೂಲಿಯಾ ಗೋರ್ಜಸ್
  1 0
  ಡಾಂಕಾ ಕೊವಿನಿಕ್
  6 6
  Court 2
 • Sep 14, 2020 22:30 IST
  COMPLETED
  ಕ್ಯಾಮಿಲಾ ಜಾರ್ಜಿ
  5 77 4
  ದಯಾನಾ ಯಾಸ್ಟ್ರೆಮ್ಸ್ಕಾ
  7 65 6
  Centrale
 • Sep 15, 2020 14:30 IST
  COMPLETED
  ಕಟರೀನಾ ಸಿನಿಯಕೋವಾ
  6 6
  ಏಂಜೆಲಿಕ್ ಕೆರ್ಬರ್
  3 1
  Pietrangeli
 • Sep 15, 2020 14:35 IST
  COMPLETED
  ಮಿಸಾಕಿ ಡೊಯ್
  1 6 4
  ಮಾರ್ಕೆಟಾ ವೊಂಡ್ರೊಸೊವಾ
  6 4 6
  Court 1
 • Sep 15, 2020 15:10 IST
  COMPLETED
  ಇಗಾ ಸ್ವಿಯೆಟೆಕ್
  65 3
  ಅರಾಂಟ್ಕ್ಸ ರುಸ್
  77 6
  Court 2
 • Sep 15, 2020 16:35 IST
  COMPLETED
  Elisabetta Cocciaretto
  2 2
  ರಿನಾ-ಕ್ಯಾಮೆಲಿಯಾ ಬೇಗು
  6 6
  Centrale
 • Sep 15, 2020 17:25 IST
  COMPLETED
  ಕಾಜಾ ಜುವಾನ್
  6 4 1
  ಪೊಲೊನಾ ಹರ್ಕಾಗ್
  4 6 6
  Court 1
 • Sep 15, 2020 18:55 IST
  COMPLETED
  ಆನೆಟ್ ಕೊಂಟಾವಿಟ್
  6 77
  ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ
  3 61
  Pietrangeli
 • Sep 15, 2020 19:35 IST
  COMPLETED
  ಯುಲಿಯಾ ಪುಟಿನ್ಸೆವಾ
  6 6
  ರೆಬೆಕಾ ಪೀಟರ್ಸನ್
  2 4
  Court 2
 • Sep 15, 2020 20:10 IST
  COMPLETED
  ಬರ್ನಾರ್ಡಾ ಪೆರಾ
  6 63 3
  ಸ್ವೆಟ್ಲಾನಾ ಕುಜ್ನೆಟ್ಸೊವಾ
  3 77 6
  Grandstand
 • Sep 15, 2020 20:55 IST
  COMPLETED
  ಒನ್ಸ್ ಜಬೂರ್
  4 3
  ಕೋರಿ ಗೌಫ್
  6 6
  Pietrangeli
 • Sep 15, 2020 21:45 IST
  COMPLETED
  ಡೇರಿಯಾ ಕಸತ್ಕಿನಾ
  6 6
  ವೆರಾ ಜ್ವಾನಾರೆವಾ
  2 2
  Court 1
 • Sep 15, 2020 22:35 IST
  COMPLETED
  ಗಾರ್ಬೈನ್ ಮುಗುರುಜಾ
  6 6
  ಸ್ಲೋಯೆನ್ ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್
  3 3
  Centrale
 • Sep 16, 2020 18:05 IST
  COMPLETED
  ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅಜರೆಂಕಾ
  79 6
  ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್
  67 2
  Centrale
 • Sep 16, 2020 14:30 IST
  COMPLETED
  ಬೆಲಿಂಡಾ ಬೆನ್ಸಿಕ್
  3 1
  ಡಾಂಕಾ ಕೊವಿನಿಕ್
  6 6
  Pietrangeli
 • Sep 16, 2020 14:35 IST
  COMPLETED
  ಮ್ಯಾಗ್ಡಾ ಲಿನೆಟ್
  2 4
  ಎಲೈಸ್ ಮೆರ್ಟೆನ್ಸ್
  6 6
  Court 1
 • Sep 16, 2020 16:05 IST
  COMPLETED
  ಸಿಮೋನಾ ಹ್ಯಾಲೆಪ್
  6 6
  ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಪಾವೊಲಿನಿ
  3 4
  Pietrangeli
 • Sep 16, 2020 16:40 IST
  COMPLETED
  ಅಲಿಯೋನಾ ಬೋಲ್ಸೊವಾ
  6 1 64
  ಅನ್ನಾ ಬ್ಲಿಂಕೋವಾ
  4 6 77
  Court 1
 • Sep 16, 2020 18:45 IST
  COMPLETED
  ದಯಾನಾ ಯಾಸ್ಟ್ರೆಮ್ಸ್ಕಾ
  4 77 6
  ಅಮಂಡಾ ಅನಿಸಿಮೊವಾ
  6 63 4
  Grandstand
 • Sep 16, 2020 19:20 IST
  COMPLETED
  ಎಲೆನಾ ರೈಬಕಿನಾ
  7 77
  ಮೇರಿ ಬೌಜ್ಕೋವಾ
  5 63
  Court 1
 • Sep 16, 2020 22:35 IST
  COMPLETED
  ಬಾರ್ಬೊರಾ ಸ್ಟ್ರೈಕೋವಾ
  3 3
  ಕರೋಲಿನಾ ಪ್ಲಿಸ್ಕೋವಾ
  6 6
  Pietrangeli
 • Sep 17, 2020 00:15 IST
  COMPLETED
  ಅನಸ್ತಾಸಿಯಾ ಪಾವ್ಲಿಯುಚೆಂಕೋವಾ
  3 64
  ಎಲಿನಾ ಸ್ವಿಟೋಲಿನಾ
  6 77
  Centrale
 • Sep 17, 2020 14:35 IST
  COMPLETED
  ಡೇರಿಯಾ ಕಸತ್ಕಿನಾ
  6 6
  ಕಟರೀನಾ ಸಿನಿಯಕೋವಾ
  2 3
  Court 1
 • Sep 17, 2020 14:35 IST
  COMPLETED
  ಆನೆಟ್ ಕೊಂಟಾವಿಟ್
  6 5 3
  ಸ್ವೆಟ್ಲಾನಾ ಕುಜ್ನೆಟ್ಸೊವಾ
  4 7 6
  Pietrangeli
 • Sep 17, 2020 16:15 IST
  COMPLETED
  ಅರಾಂಟ್ಕ್ಸ ರುಸ್
  3 3
  ಮಾರ್ಕೆಟಾ ವೊಂಡ್ರೊಸೊವಾ
  6 6
  Court 1
 • Sep 17, 2020 16:40 IST
  COMPLETED
  ಗಾರ್ಬೈನ್ ಮುಗುರುಜಾ
  77 3 6
  ಕೋರಿ ಗೌಫ್
  63 6 3
  Centrale
 • Sep 17, 2020 17:10 IST
  COMPLETED
  ಯುಲಿಯಾ ಪುಟಿನ್ಸೆವಾ
  6 62 6
  ಪೆಟ್ರಾ ಮಾರ್ಟಿಕ್
  3 77 4
  Grandstand
 • Sep 17, 2020 20:35 IST
  COMPLETED
  ರಿನಾ-ಕ್ಯಾಮೆಲಿಯಾ ಬೇಗು
  0 4
  ಜೋಹಾನ್ನಾ ಕೊಂಟಾ
  6 6
  Pietrangeli
 • Sep 17, 2020 22:15 IST
  COMPLETED
  ಕಿಕಿ ಬರ್ಟೆನ್ಸ್
  4 4
  ಪೊಲೊನಾ ಹರ್ಕಾಗ್
  6 6
  Pietrangeli
 • Sep 17, 2020 22:30 IST
  COMPLETED
  ಸೋಫಿಯಾ ಕೆನಿನ್
  0 0
  ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅಜರೆಂಕಾ
  6 6
  Centrale
 • Sep 18, 2020 14:35 IST
  COMPLETED
  ಡಾಂಕಾ ಕೊವಿನಿಕ್
  4 4
  ಎಲೈಸ್ ಮೆರ್ಟೆನ್ಸ್
  6 6
  Court 1
 • Sep 18, 2020 14:35 IST
  COMPLETED
  ಅನ್ನಾ ಬ್ಲಿಂಕೋವಾ
  4 3
  ಕರೋಲಿನಾ ಪ್ಲಿಸ್ಕೋವಾ
  6 6
  Pietrangeli
 • Sep 18, 2020 16:45 IST
  COMPLETED
  ಎಲೆನಾ ರೈಬಕಿನಾ
  6 63 2
  ಯುಲಿಯಾ ಪುಟಿನ್ಸೆವಾ
  4 77 6
  Court 1
 • Sep 18, 2020 17:00 IST
  COMPLETED
  ಸಿಮೋನಾ ಹ್ಯಾಲೆಪ್
  7 6
  ದಯಾನಾ ಯಾಸ್ಟ್ರೆಮ್ಸ್ಕಾ
  5 4
  Centrale
 • Sep 18, 2020 19:20 IST
  COMPLETED
  ಗಾರ್ಬೈನ್ ಮುಗುರುಜಾ
  6 6
  ಜೋಹಾನ್ನಾ ಕೊಂಟಾ
  4 1
  Pietrangeli
 • Sep 18, 2020 19:30 IST
  RETIRED
  ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅಜರೆಂಕಾ
  6
  ಡೇರಿಯಾ ಕಸತ್ಕಿನಾ
  6
  Grandstand
 • Sep 18, 2020 22:35 IST
  COMPLETED
  ಸ್ವೆಟ್ಲಾನಾ ಕುಜ್ನೆಟ್ಸೊವಾ
  66 4
  ಎಲಿನಾ ಸ್ವಿಟೋಲಿನಾ
  78 6
  Pietrangeli
 • Sep 19, 2020 00:25 IST
  COMPLETED
  ಪೊಲೊನಾ ಹರ್ಕಾಗ್
  6 1 65
  ಮಾರ್ಕೆಟಾ ವೊಂಡ್ರೊಸೊವಾ
  1 6 77
  Centrale
 • Sep 19, 2020 15:35 IST
  RETIRED
  ಸಿಮೋನಾ ಹ್ಯಾಲೆಪ್
  6 2
  ಯುಲಿಯಾ ಪುಟಿನ್ಸೆವಾ
  2 0
  Centrale
 • Sep 19, 2020 19:00 IST
  COMPLETED
  ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅಜರೆಂಕಾ
  6 3 4
  ಗಾರ್ಬೈನ್ ಮುಗುರುಜಾ
  3 6 6
  Pietrangeli
 • Sep 19, 2020 21:35 IST
  COMPLETED
  ಮಾರ್ಕೆಟಾ ವೊಂಡ್ರೊಸೊವಾ
  6 6
  ಎಲಿನಾ ಸ್ವಿಟೋಲಿನಾ
  3 0
  Pietrangeli
 • Sep 19, 2020 22:35 IST
  COMPLETED
  ಎಲೈಸ್ ಮೆರ್ಟೆನ್ಸ್
  3 6 0
  ಕರೋಲಿನಾ ಪ್ಲಿಸ್ಕೋವಾ
  6 3 6
  Centrale
 • Sep 20, 2020 15:30 IST
  COMPLETED
  ಸಿಮೋನಾ ಹ್ಯಾಲೆಪ್
  6 4 6
  ಗಾರ್ಬೈನ್ ಮುಗುರುಜಾ
  3 6 4
  Centrale
 • Sep 20, 2020 20:45 IST
  COMPLETED
  ಮಾರ್ಕೆಟಾ ವೊಂಡ್ರೊಸೊವಾ
  2 4
  ಕರೋಲಿನಾ ಪ್ಲಿಸ್ಕೋವಾ
  6 6
  Centrale
 • Sep 21, 2020 18:00 IST
  RETIRED
  ಸಿಮೋನಾ ಹ್ಯಾಲೆಪ್
  6 2
  ಕರೋಲಿನಾ ಪ್ಲಿಸ್ಕೋವಾ
  0 1
  Centrale
ಮತಗಟ್ಟೆ
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X