Tap to Read ➤

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಲ್ಫ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವು !

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕ ಗಾಲ್ಫ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು,ಇನ್ನುಳಿದ ದೇಶಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Shivam
#8 ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ 
798 ಗಾಲ್ಫ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿವೆ.
#7 ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ 
 804 ಗಾಲ್ಫ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿವೆ.
#6 ಜರ್ಮನಿ 
 1,050 ಗಾಲ್ಫ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿವೆ.
#5 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
1,616 ಗಾಲ್ಫ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿವೆ.
#4 ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
2,270 ಗಾಲ್ಫ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿವೆ.
#3 ಕೆನಡಾ 
 2,633 ಗಾಲ್ಫ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿವೆ.
#2 ಜಪಾನ್
3,169 ಗಾಲ್ಫ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿವೆ.
#1 ಅಮೆರಿಕಾ 
 16,752 ಗಾಲ್ಫ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿವೆ.
More Stories