Tap to Read ➤

ಈ 5 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿದೆ

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಗಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರೀಯವಾಗಿದೆ.
Shivam
* ಭಾರತ
* ಶ್ರೀಲಂಕಾ
* ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್
* ಆಸ್ಟೇಲಿಯಾ
* ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
more Stories