Tap to Read ➤

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಗಳಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ !

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು,ಇನ್ನುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌ಗಳ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Shivam
#8 ಸೆರಿಬಿಯಾ : 52
#7 ಹಂಗ್ರೆ : 53
#6 ಸ್ಪೆನ್ : 57
#5 ಭಾರತ : 67
#4 ಉಕ್ರೆನಿಯನ್ : 87
#3 ಜರ್ಮನಿ : 95
#2 ಅಮೆರಿಕಾ : 96
#1 ರಷ್ಯಾ : 240
Know more