Tap to Read ➤

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಫಿಪಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಫಿಪಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶ ಅಧಿಕ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
Shivam
#8 ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ : 1
#7 ಸ್ಪೇನ್ :1
#6 ಉರುಗ್ವೆ : 2
#5 ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ : 2
#4 ಅರ್ಜಂಟೀನಾ : 2
#3 ಇಟಲಿ : 4
#2 ಜರ್ಮನಿ : 4
#1 ಬ್ರೆಜಿಲ್ : 5
Read more