ಮುಖಪುಟ  »  ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2018  »  ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2018 ಪದಕ ಪಟ್ಟಿ

ಶ್ರೇಯಾಂಕ
ದೇಶ
Gold Silver Bronze
ಒಟ್ಟು
1 arrow_drop_down
ಚೀನಾ
132 92 65 289
ಚೀನಾ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 19 17 14 50
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 12 12 9 33
ಡೈವಿಂಗ್ 10 6 0 16
ಕಾನೋಯಿ/ಕಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 10 3 0 13
ವುಶು 10 2 0 12
ರೋಯಿಂಗ್ 9 1 0 10
ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 8 5 5 18
ಶೂಟಿಂಗ್ 8 5 2 15
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 5 3 0 8
ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ 3 6 2 11
ಸೇಲಿಂಗ್ 3 4 0 7
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ 3 2 2 7
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 3 1 2 6
ಬ್ರಿಜ್ 3 1 2 6
ಕುಸ್ತಿ 2 3 1 6
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಬೈಕ್ 2 2 0 4
ಕಾನೋಯಿ/ಕಯಾಕ್ ಸ್ಲಲೋಮ್ 2 2 0 4
ಟೆನ್ನಿಸ್ 2 2 0 4
ಟ್ರಂಪೋಲೈನ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 2 1 1 4
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 2 0 3 5
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ 3x3 2 0 0 2
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ 2 0 0 2
ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 2 0 0 2
ಟೇಕ್ವೋಂಡೊ 1 2 2 5
ಕರಾಟೆ 1 2 0 3
ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ 1 0 2 3
ಮಾಡರ್ನ್ ಪೆಂಟಥ್ಲಾನ್ 1 0 1 2
ಬೀಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ 1 0 0 1
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಎಂಎಕ್ಸ್ 1 0 0 1
ವಾಲಿಬಾಲ್ 1 0 0 1
ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ 1 0 0 1
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಗ್ 0 2 3 5
ಗೋಲ್ಫ್ 0 2 2 4
ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ 0 1 1 2
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೋಡ್ 0 1 0 1
ಫುಟ್ ಬಾಲ್ 0 1 0 1
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ 0 1 0 1
ರೋಲರ್ ಸ್ಕೇಟ್ 0 1 0 1
ರಗ್ಬಿ ಸೆವೆನ್ಸ್ 0 1 0 1
ಜ್ಯುಡೋ 0 0 4 4
ಸಾಫ್ಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 2 2
ಇಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ 0 0 1 1
ರಿದಮಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
ಹಾಕಿ 0 0 1 1
ಸ್ಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0 0 1 1
ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಲ್ 0 0 1 1
2 arrow_drop_down
ಜಪಾನ್
75 56 74 205
ಜಪಾನ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 19 20 13 52
ಜ್ಯುಡೋ 9 3 1 13
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 6 2 10 18
ಕರಾಟೆ 4 0 2 6
ಸೇಲಿಂಗ್ 4 0 0 4
ಸ್ಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 3 2 0 5
ಇಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ 3 1 0 4
ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ 3 0 0 3
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ 2 3 4 9
ಸಾಫ್ಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 2 1 1 4
ಕಾನೋಯಿ/ಕಯಾಕ್ ಸ್ಲಲೋಮ್ 2 1 0 3
ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ 2 0 6 8
ಬೌಲಿಂಗ್ 2 0 0 2
ಗೋಲ್ಫ್ 2 0 0 2
ಹಾಕಿ 2 0 0 2
ಕುಸ್ತಿ 1 3 6 10
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 1 1 4 6
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಗ್ 1 1 1 3
ಫುಟ್ ಬಾಲ್ 1 1 0 2
ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ 1 1 0 2
ರಗ್ಬಿ ಸೆವೆನ್ಸ್ 1 1 0 2
ರೋಯಿಂಗ್ 1 0 2 3
ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ 1 0 1 2
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಎಂಎಕ್ಸ್ 1 0 0 1
ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಲ್ 1 0 0 1
ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 0 3 3 6
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೋಡ್ 0 2 2 4
ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 0 2 0 2
ಸೆಪಕ್ಟಾಕ್ರಾ 0 1 1 2
ಶೂಟಿಂಗ್ 0 1 1 2
ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ 0 1 1 2
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ 3x3 0 1 0 1
ಬೇಸ್ ಬಾಲ್ 0 1 0 1
ಬೀಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ 0 1 0 1
ಟ್ರಂಪೋಲೈನ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 0 1 0 1
ವುಶು 0 1 0 1
ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 4 4
ಕಾನೋಯಿ/ಕಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 0 0 2 2
ಟೇಕ್ವೋಂಡೊ 0 0 2 2
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ 0 0 1 1
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 0 0 1 1
ಡೈವಿಂಗ್ 0 0 1 1
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ 0 0 1 1
ಸ್ಯಾಂಬೋ 0 0 1 1
ಸ್ಕ್ವ್ಯಾಶ್ 0 0 1 1
ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು 0 0 1 1
3 arrow_drop_down
ಕೊರಿಯಾ ಗಣರಾಜ್ಯ
49 58 70 177
ಕೊರಿಯಾ ಗಣರಾಜ್ಯ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ 6 3 6 15
ಟೇಕ್ವೋಂಡೊ 5 5 2 12
ಜ್ಯುಡೋ 4 6 3 13
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ 4 3 4 11
ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ 4 3 1 8
ಶೂಟಿಂಗ್ 3 4 5 12
ಬೌಲಿಂಗ್ 2 2 2 6
ಸಾಫ್ಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 2 2 2 6
ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 2 1 1 4
ಕುಸ್ತಿ 2 0 6 8
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೋಡ್ 2 0 0 2
ರೋಯಿಂಗ್ 1 4 1 6
ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ 1 2 2 5
ಮಾಡರ್ನ್ ಪೆಂಟಥ್ಲಾನ್ 1 2 1 4
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 1 1 4 6
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 1 3 5
ಕಾನೋಯಿ/ಕಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 1 1 1 3
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಗ್ 1 1 1 3
ಸೇಲಿಂಗ್ 1 1 1 3
ಫುಟ್ ಬಾಲ್ 1 0 1 2
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ 1 0 1 2
ಜು-ಜಿಟ್ಸು 1 0 1 2
ಬೇಸ್ ಬಾಲ್ 1 0 0 1
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 1 0 0 1
ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು 0 3 2 5
ಡೈವಿಂಗ್ 0 2 3 5
ಗೋಲ್ಫ್ 0 2 1 3
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 1 3 4
ವುಶು 0 1 2 3
ಇಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ 0 1 1 2
ರೋಲರ್ ಸ್ಕೇಟ್ 0 1 1 2
ಸೆಪಕ್ಟಾಕ್ರಾ 0 1 1 2
ವಾಲಿಬಾಲ್ 0 1 1 2
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ 3x3 0 1 0 1
ಕಬಡ್ಡಿ 0 1 0 1
ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ 0 1 0 1
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ 0 0 1 1
ರಿದಮಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
ಕರಾಟೆ 0 0 1 1
ರಗ್ಬಿ ಸೆವೆನ್ಸ್ 0 0 1 1
ಸ್ಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0 0 1 1
ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 1 1
4 arrow_drop_down
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ
31 24 43 98
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಪೆನ್ಕಾಕ್ ಸಿಲಾಟ್ 14 0 1 15
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಗ್ 3 2 1 6
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 2 2 4 8
ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ 2 1 3 6
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಬೈಕ್ 2 0 1 3
ರೋಯಿಂಗ್ 1 2 2 5
ಸೆಪಕ್ಟಾಕ್ರಾ 1 1 3 5
ವುಶು 1 1 3 5
ಜೆಟ್ಸ್ಕಿ 1 1 1 3
ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು 1 1 1 3
ಕರಾಟೆ 1 0 3 4
ಟೆನ್ನಿಸ್ 1 0 0 1
ಟೇಕ್ವೋಂಡೊ 1 0 0 1
ಕಾನೋಯಿ/ಕಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 0 3 2 5
ಸ್ಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 0 2 2 4
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 2 1 3
ಸಾಫ್ಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 1 3 4
ಬೀಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ 0 1 2 3
ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ 0 1 1 2
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಎಂಎಕ್ಸ್ 0 1 1 2
ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 0 1 1 2
ಶೂಟಿಂಗ್ 0 1 0 1
ಬ್ರಿಜ್ 0 0 4 4
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 0 0 2 2
ಕುರಾಶ್ 0 0 1 1
5 arrow_drop_down
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್
21 24 25 70
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಕುರಾಶ್ 6 2 4 12
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 5 2 0 7
ಕುಸ್ತಿ 2 1 3 6
ಕಾನೋಯಿ/ಕಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 1 3 4 8
ಟೇಕ್ವೋಂಡೊ 1 3 2 6
ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು 1 2 2 5
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 2 1 4
ರೋಯಿಂಗ್ 1 2 1 4
ಸ್ಯಾಂಬೋ 1 1 2 4
ಜ್ಯುಡೋ 1 0 3 4
ಟೆನ್ನಿಸ್ 1 0 0 1
ರಿದಮಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 0 2 0 2
ಕರಾಟೆ 0 1 2 3
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೋಡ್ 0 1 0 1
ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 0 1 0 1
ವುಶು 0 1 0 1
ಪೆನ್ಕಾಕ್ ಸಿಲಾಟ್ 0 0 1 1
6 arrow_drop_down
ಇರಾನ್
20 20 22 62
ಇರಾನ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಕುಸ್ತಿ 5 0 3 8
ವುಶು 2 4 0 6
ಕರಾಟೆ 2 3 3 8
ಟೇಕ್ವೋಂಡೊ 2 3 2 7
ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು 2 1 1 4
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 2 1 0 3
ಕಬಡ್ಡಿ 2 0 0 2
ಕುರಾಶ್ 1 1 2 4
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಗ್ 1 0 0 1
ವಾಲಿಬಾಲ್ 1 0 0 1
ರೋಯಿಂಗ್ 0 3 1 4
ಕಾನೋಯಿ/ಕಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 0 1 2 3
ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ 0 1 1 2
ಜ್ಯುಡೋ 0 1 1 2
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ 0 1 0 1
ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ 0 0 1 1
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ 3x3 0 0 1 1
ಪೆನ್ಕಾಕ್ ಸಿಲಾಟ್ 0 0 1 1
ಶೂಟಿಂಗ್ 0 0 1 1
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 1 1
ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ 0 0 1 1
7 arrow_drop_down
ತೈಪೆ (ಸಿನ್ ತೈಪೆ)
17 19 31 67
ತೈಪೆ (ಸಿನ್ ತೈಪೆ) - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಕರಾಟೆ 2 1 2 5
ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ 2 1 1 4
ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 2 1 1 4
ಶೂಟಿಂಗ್ 2 1 1 4
ಕಾನೋಯಿ/ಕಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 2 1 0 3
ರೋಲರ್ ಸ್ಕೇಟ್ 2 0 1 3
ಬ್ರಿಜ್ 1 2 1 4
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 1 1 2 4
ಸಾಫ್ಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 1 1 2 4
ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು 1 1 0 2
ಟೇಕ್ವೋಂಡೊ 1 0 3 4
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 2 0 2
ಬೌಲಿಂಗ್ 0 1 2 3
ಕಾನೋಯಿ/ಕಯಾಕ್ ಸ್ಲಲೋಮ್ 0 1 1 2
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ 0 1 1 2
ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 1 1 2
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಬೈಕ್ 0 1 0 1
ರೋಯಿಂಗ್ 0 1 0 1
ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಲ್ 0 1 0 1
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 0 0 2 2
ಜ್ಯುಡೋ 0 0 2 2
ಕುರಾಶ್ 0 0 2 2
ವುಶು 0 0 2 2
ಬೇಸ್ ಬಾಲ್ 0 0 1 1
ಕಬಡ್ಡಿ 0 0 1 1
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 1 1
ವಾಲಿಬಾಲ್ 0 0 1 1
8 arrow_drop_down
ಭಾರತ
15 24 30 69
ಭಾರತ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 7 10 2 19
ಶೂಟಿಂಗ್ 2 4 3 9
ಕುಸ್ತಿ 2 0 1 3
ಬ್ರಿಜ್ 1 0 2 3
ರೋಯಿಂಗ್ 1 0 2 3
ಟೆನ್ನಿಸ್ 1 0 2 3
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 1 0 1 2
ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ 0 2 0 2
ಇಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ 0 2 0 2
ಸ್ಕ್ವ್ಯಾಶ್ 0 1 4 5
ಸೇಲಿಂಗ್ 0 1 2 3
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 0 1 1 2
ಹಾಕಿ 0 1 1 2
ಕಬಡ್ಡಿ 0 1 1 2
ಕುರಾಶ್ 0 1 1 2
ವುಶು 0 0 4 4
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 2 2
ಸೆಪಕ್ಟಾಕ್ರಾ 0 0 1 1
9 arrow_drop_down
ಕಝಕಸ್ತಾನ್
15 17 44 76
ಕಝಕಸ್ತಾನ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಕಾನೋಯಿ/ಕಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 2 4 1 7
ಜು-ಜಿಟ್ಸು 2 0 3 5
ಸ್ಯಾಂಬೋ 2 0 3 5
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೋಡ್ 2 0 0 2
ರಿದಮಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 2 0 0 2
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 1 5 7
ಜ್ಯುಡೋ 1 1 3 5
ಕರಾಟೆ 1 1 1 3
ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ 1 1 0 2
ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ 1 0 2 3
ಕುಸ್ತಿ 0 4 6 10
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 0 2 0 2
ಟೇಕ್ವೋಂಡೊ 0 1 4 5
ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 1 2 3
ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ 0 1 0 1
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 0 0 4 4
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ 0 0 2 2
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಬೈಕ್ 0 0 1 1
ಕಾನೋಯಿ/ಕಯಾಕ್ ಸ್ಲಲೋಮ್ 0 0 1 1
ಟ್ರಂಪೋಲೈನ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
ಕುರಾಶ್ 0 0 1 1
ರೋಯಿಂಗ್ 0 0 1 1
ರಗ್ಬಿ ಸೆವೆನ್ಸ್ 0 0 1 1
ಶೂಟಿಂಗ್ 0 0 1 1
ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 0 0 1 1
10 arrow_drop_down
ಡಿಪಿಆರ್ ಕೊರಿಯಾ
12 12 13 37
ಡಿಪಿಆರ್ ಕೊರಿಯಾ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು 8 1 1 10
ಕುಸ್ತಿ 2 1 2 5
ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 1 2 3 6
ಶೂಟಿಂಗ್ 1 1 0 2
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 0 3 1 4
ಡೈವಿಂಗ್ 0 1 3 4
ಜ್ಯುಡೋ 0 1 1 2
ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ 0 1 0 1
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 1 0 1
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 0 0 1 1
11 arrow_drop_down
ಬಹ್ರೇನ್
12 7 7 26
ಬಹ್ರೇನ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 12 6 7 25
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ 0 1 0 1
12 arrow_drop_down
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್
11 16 46 73
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಸೆಪಕ್ಟಾಕ್ರಾ 4 0 0 4
ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ 2 1 1 4
ಟೇಕ್ವೋಂಡೊ 2 0 2 4
ಜೆಟ್ಸ್ಕಿ 1 2 2 5
ಶೂಟಿಂಗ್ 1 1 0 2
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ 1 0 0 1
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 3 1 4
ಪೆನ್ಕಾಕ್ ಸಿಲಾಟ್ 0 2 5 7
ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು 0 1 6 7
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 0 1 5 6
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಬೈಕ್ 0 1 2 3
ಬ್ರಿಜ್ 0 1 1 2
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಎಂಎಕ್ಸ್ 0 1 0 1
ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 1 0 1
ವಾಲಿಬಾಲ್ 0 1 0 1
ರೋಯಿಂಗ್ 0 0 3 3
ಸೇಲಿಂಗ್ 0 0 3 3
ಕಾನೋಯಿ/ಕಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 0 0 2 2
ಕಾನೋಯಿ/ಕಯಾಕ್ ಸ್ಲಲೋಮ್ 0 0 2 2
ಇಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ 0 0 2 2
ಜ್ಯುಡೋ 0 0 2 2
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ 3x3 0 0 1 1
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 0 0 1 1
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೋಡ್ 0 0 1 1
ಜು-ಜಿಟ್ಸು 0 0 1 1
ಕರಾಟೆ 0 0 1 1
ಕಬಡ್ಡಿ 0 0 1 1
ವುಶು 0 0 1 1
13 arrow_drop_down
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಚೀನಾ
8 18 20 46
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಚೀನಾ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ 3 4 0 7
ಸ್ಕ್ವ್ಯಾಶ್ 2 2 0 4
ಇಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ 1 0 0 1
ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 1 0 0 1
ರಗ್ಬಿ ಸೆವೆನ್ಸ್ 1 0 0 1
ಸೇಲಿಂಗ್ 0 3 0 3
ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ 0 2 6 8
ಬ್ರಿಜ್ 0 2 2 4
ರೋಯಿಂಗ್ 0 1 2 3
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 0 1 2 3
ವುಶು 0 1 1 2
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 0 1 0 1
ಬೌಲಿಂಗ್ 0 1 0 1
ಕರಾಟೆ 0 0 2 2
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 2 2
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೋಡ್ 0 0 1 1
ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ 0 0 1 1
14 arrow_drop_down
ಮಲೇಷ್ಯಾ
7 13 16 36
ಮಲೇಷ್ಯಾ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಬೌಲಿಂಗ್ 2 2 0 4
ಸ್ಕ್ವ್ಯಾಶ್ 2 1 2 5
ಸೇಲಿಂಗ್ 1 1 3 5
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ 1 1 1 3
ಸೆಪಕ್ಟಾಕ್ರಾ 1 1 0 2
ಪೆನ್ಕಾಕ್ ಸಿಲಾಟ್ 0 4 4 8
ಡೈವಿಂಗ್ 0 1 3 4
ಇಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ 0 1 0 1
ಹಾಕಿ 0 1 0 1
ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ 0 0 1 1
ಕರಾಟೆ 0 0 1 1
ಟೇಕ್ವೋಂಡೊ 0 0 1 1
15 arrow_drop_down
ಕತಾರ್
6 4 3 13
ಕತಾರ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 4 2 1 7
ಬೀಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ 1 0 0 1
ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ 1 0 0 1
ಇಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ 0 1 1 2
ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು 0 1 0 1
ಶೂಟಿಂಗ್ 0 0 1 1
16 arrow_drop_down
ಮಾಂಗೋಲಿಯಾ
5 9 11 25
ಮಾಂಗೋಲಿಯಾ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಕುಸ್ತಿ 2 1 3 6
ಸ್ಯಾಂಬೋ 1 2 1 4
ಶೂಟಿಂಗ್ 1 1 1 3
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 1 1 0 2
ಜ್ಯುಡೋ 0 2 5 7
ಕುರಾಶ್ 0 2 0 2
ಜು-ಜಿಟ್ಸು 0 0 1 1
17 arrow_drop_down
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ
4 16 18 38
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಪೆನ್ಕಾಕ್ ಸಿಲಾಟ್ 2 7 3 12
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 1 3 5
ರೋಯಿಂಗ್ 1 1 0 2
ವುಶು 0 2 3 5
ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು 0 2 0 2
ಸೆಪಕ್ಟಾಕ್ರಾ 0 1 2 3
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 0 1 1 2
ಕರಾಟೆ 0 1 0 1
ಶೂಟಿಂಗ್ 0 0 2 2
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 0 0 1 1
ಜು-ಜಿಟ್ಸು 0 0 1 1
ಕುರಾಶ್ 0 0 1 1
ಟೇಕ್ವೋಂಡೊ 0 0 1 1
18 arrow_drop_down
ಸಿಂಗಾಪುರ್
4 4 14 22
ಸಿಂಗಾಪುರ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 2 1 3 6
ಸೇಲಿಂಗ್ 1 0 1 2
ಬ್ರಿಜ್ 1 0 0 1
ಪೆನ್ಕಾಕ್ ಸಿಲಾಟ್ 0 2 3 5
ಜು-ಜಿಟ್ಸು 0 1 0 1
ಬೌಲಿಂಗ್ 0 0 2 2
ಸೆಪಕ್ಟಾಕ್ರಾ 0 0 2 2
ಕಾನೋಯಿ/ಕಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 0 0 1 1
ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ 0 0 1 1
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ 0 0 1 1
19 arrow_drop_down
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್
4 2 15 21
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಗೋಲ್ಫ್ 2 0 1 3
ಸ್ಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ 1 0 0 1
ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು 1 0 0 1
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 0 1 2 3
ಜ್ಯುಡೋ 0 1 0 1
ಪೆನ್ಕಾಕ್ ಸಿಲಾಟ್ 0 0 4 4
ಟೇಕ್ವೋಂಡೊ 0 0 3 3
ವುಶು 0 0 2 2
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಎಂಎಕ್ಸ್ 0 0 1 1
ಜು-ಜಿಟ್ಸು 0 0 1 1
ಕರಾಟೆ 0 0 1 1
20 arrow_drop_down
ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಳು
3 6 5 14
ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಳು - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಜು-ಜಿಟ್ಸು 2 5 2 9
ಜೆಟ್ಸ್ಕಿ 1 1 0 2
ಫುಟ್ ಬಾಲ್ 0 0 1 1
ಜ್ಯುಡೋ 0 0 1 1
ಶೂಟಿಂಗ್ 0 0 1 1
21 arrow_drop_down
ಕುವೈತ್
3 1 2 6
ಕುವೈತ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಕರಾಟೆ 1 1 0 2
ಇಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ 1 0 0 1
ಶೂಟಿಂಗ್ 1 0 0 1
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
ಕುರಾಶ್ 0 0 1 1
22 arrow_drop_down
ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್
2 6 12 20
ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಜು-ಜಿಟ್ಸು 1 1 2 4
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 1 1 0 2
ಕುಸ್ತಿ 0 4 4 8
ಜ್ಯುಡೋ 0 0 2 2
ಪೆನ್ಕಾಕ್ ಸಿಲಾಟ್ 0 0 2 2
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 0 0 1 1
ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು 0 0 1 1
23 arrow_drop_down
ಜೋರ್ಡಾನ್
2 1 9 12
ಜೋರ್ಡಾನ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಜು-ಜಿಟ್ಸು 1 1 3 5
ಟೇಕ್ವೋಂಡೊ 1 0 3 4
ಕರಾಟೆ 0 0 2 2
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ 0 0 1 1
24 arrow_drop_down
ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ
2 0 1 3
ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಜೆಟ್ಸ್ಕಿ 1 0 1 2
ಜು-ಜಿಟ್ಸು 1 0 0 1
25 arrow_drop_down
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ
1 2 3 6
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಇಕ್ವೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ 1 0 1 2
ಕರಾಟೆ 0 1 1 2
ಶೂಟಿಂಗ್ 0 1 0 1
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
26 arrow_drop_down
ಮಕಾವು, ಚೀನಾ
1 2 2 5
ಮಕಾವು, ಚೀನಾ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ವುಶು 1 1 0 2
ಕರಾಟೆ 0 1 1 2
ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ 0 0 1 1
27 arrow_drop_down
ಇರಾಕ್
1 2 0 3
ಇರಾಕ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು 1 1 0 2
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 1 0 1
28 arrow_drop_down
ಕೊರಿಯಾ
1 1 2 4
ಕೊರಿಯಾ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಕಾನೋಯಿ/ಕಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 1 0 2 3
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ 0 1 0 1
28 arrow_drop_down
ಲೆಬನಾನ್
1 1 2 4
ಲೆಬನಾನ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಶೂಟಿಂಗ್ 1 0 1 2
ಕುಸ್ತಿ 0 1 0 1
ಟೇಕ್ವೋಂಡೊ 0 0 1 1
30 arrow_drop_down
ತಜಾಕಿಸ್ಥಾನ್
0 4 3 7
ತಜಾಕಿಸ್ಥಾನ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಸ್ಯಾಂಬೋ 0 1 1 2
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 1 0 1
ಕಾನೋಯಿ/ಕಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ 0 1 0 1
ಕುರಾಶ್ 0 1 0 1
ಜ್ಯುಡೋ 0 0 2 2
31 arrow_drop_down
ಲಾವೋ ಪಿಡಿಆರ್
0 2 3 5
ಲಾವೋ ಪಿಡಿಆರ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಪೆನ್ಕಾಕ್ ಸಿಲಾಟ್ 0 1 2 3
ಸೆಪಕ್ಟಾಕ್ರಾ 0 1 1 2
32 arrow_drop_down
ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್
0 1 2 3
ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಭಾರ ಎತ್ತುವುದು 0 1 0 1
ಜು-ಜಿಟ್ಸು 0 0 1 1
ಕುಸ್ತಿ 0 0 1 1
33 arrow_drop_down
ನೇಪಾಳ
0 1 0 1
ನೇಪಾಳ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ 0 1 0 1
34 arrow_drop_down
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
0 0 4 4
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
ಕರಾಟೆ 0 0 1 1
ಕಬಡ್ಡಿ 0 0 1 1
ಸ್ಕ್ವ್ಯಾಶ್ 0 0 1 1
35 arrow_drop_down
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
0 0 2 2
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಕುರಾಶ್ 0 0 1 1
ವುಶು 0 0 1 1
35 arrow_drop_down
ಮಯಾನ್ಮಾರ್
0 0 2 2
ಮಯಾನ್ಮಾರ್ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಸೆಪಕ್ಟಾಕ್ರಾ 0 0 1 1
ವುಶು 0 0 1 1
37 arrow_drop_down
ಸಿರಿಯಾ
0 0 1 1
ಸಿರಿಯಾ - ಪದಕಗಳ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟುchevron_right
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 0 0 1 1
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Mykhel sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Mykhel website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more

myKhel ನಿಂದ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ