ಮುಖಪುಟ  »  ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ  »  ಮಾಹಿತಿಗಳು

ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ 2021 ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 20 ತಿಂಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್(ಪಿಕೆಎಲ್) ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 12 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಈ ದೇಶೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಟೂರ್ನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ತಾಣಗಳು
Match 66 - League
Thu, Jan 20 19:30 (IST)
ತಮಿಳುನಾಡು ತಮಿಳುನಾಡು
ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 67 - League
Thu, Jan 20 20:30 (IST)
ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು
ಬೆಂಗಾಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 68 - League
Fri, Jan 21 19:30 (IST)
ದೆಹಲಿ ದೆಹಲಿ
ಹರ್ಯಾಣ ಹರ್ಯಾಣ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 69 - League
Fri, Jan 21 20:30 (IST)
ಬೆಂಗಾಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್
 ಯು.ಪಿ ಯು.ಪಿ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 70 - League
Sat, Jan 22 19:30 (IST)
ಪಾಟ್ನಾ ಪಾಟ್ನಾ
ಪುಣೆ ಪುಣೆ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 71 - League
Sat, Jan 22 20:30 (IST)
ಮುಂಬೈ ಮುಂಬೈ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈದರಾಬಾದ್
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 72 - League
Sat, Jan 22 21:30 (IST)
ಜೈಪುರ ಜೈಪುರ
ತಮಿಳುನಾಡು ತಮಿಳುನಾಡು
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 73 - League
Sun, Jan 23 19:30 (IST)
ಯು.ಪಿ ಯು.ಪಿ
ಹರ್ಯಾಣ ಹರ್ಯಾಣ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 74 - League
Sun, Jan 23 20:30 (IST)
ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 75 - League
Mon, Jan 24 19:30 (IST)
ಬೆಂಗಾಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್
ಜೈಪುರ ಜೈಪುರ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 76 - League
Mon, Jan 24 20:30 (IST)
ಪುಣೆ ಪುಣೆ
ದೆಹಲಿ ದೆಹಲಿ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 77 - League
Tue, Jan 25 19:30 (IST)
ಹರ್ಯಾಣ ಹರ್ಯಾಣ
ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 78 - League
Tue, Jan 25 20:30 (IST)
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈದರಾಬಾದ್
ಪಾಟ್ನಾ ಪಾಟ್ನಾ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 79 - League
Wed, Jan 26 19:30 (IST)
ತಮಿಳುನಾಡು ತಮಿಳುನಾಡು
ಮುಂಬೈ ಮುಂಬೈ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 80 - League
Wed, Jan 26 20:30 (IST)
ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು
ದೆಹಲಿ ದೆಹಲಿ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 81 - League
Thu, Jan 27 19:30 (IST)
ಯು.ಪಿ ಯು.ಪಿ
ಜೈಪುರ ಜೈಪುರ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 82 - League
Thu, Jan 27 20:30 (IST)
ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್
ಪುಣೆ ಪುಣೆ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 83 - League
Fri, Jan 28 19:30 (IST)
ಪಾಟ್ನಾ ಪಾಟ್ನಾ
ತಮಿಳುನಾಡು ತಮಿಳುನಾಡು
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 84 - League
Fri, Jan 28 20:30 (IST)
ಪುಣೆ ಪುಣೆ
ಬೆಂಗಾಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 85 - League
Sat, Jan 29 19:30 (IST)
ಮುಂಬೈ ಮುಂಬೈ
ಹರ್ಯಾಣ ಹರ್ಯಾಣ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 86 - League
Sat, Jan 29 20:30 (IST)
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈದರಾಬಾದ್
 ಯು.ಪಿ ಯು.ಪಿ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 87 - League
Sat, Jan 29 21:30 (IST)
ದೆಹಲಿ ದೆಹಲಿ
ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 88 - League
Sun, Jan 30 19:30 (IST)
ಜೈಪುರ ಜೈಪುರ
ಪಾಟ್ನಾ ಪಾಟ್ನಾ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 89 - League
Sun, Jan 30 20:30 (IST)
ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈದರಾಬಾದ್
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 90 - League
Mon, Jan 31 19:30 (IST)
ಹರ್ಯಾಣ ಹರ್ಯಾಣ
ಪುಣೆ ಪುಣೆ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 91 - League
Mon, Jan 31 20:30 (IST)
ಮುಂಬೈ ಮುಂಬೈ
ದೆಹಲಿ ದೆಹಲಿ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 92 - League
Tue, Feb 1 19:30 (IST)
ಬೆಂಗಾಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್
ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 93 - League
Tue, Feb 1 20:30 (IST)
ತಮಿಳುನಾಡು ತಮಿಳುನಾಡು
ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 94 - League
Wed, Feb 2 19:30 (IST)
ಯು.ಪಿ ಯು.ಪಿ
ಪಾಟ್ನಾ ಪಾಟ್ನಾ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 95 - League
Wed, Feb 2 20:30 (IST)
ಪುಣೆ ಪುಣೆ
ಮುಂಬೈ ಮುಂಬೈ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 96 - League
Thu, Feb 3 19:30 (IST)
ದೆಹಲಿ ದೆಹಲಿ
ಜೈಪುರ ಜೈಪುರ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 97 - League
Thu, Feb 3 20:30 (IST)
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈದರಾಬಾದ್
ತಮಿಳುನಾಡು ತಮಿಳುನಾಡು
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 98 - League
Fri, Feb 4 19:30 (IST)
ಹರ್ಯಾಣ ಹರ್ಯಾಣ
ಬೆಂಗಾಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
Match 99 - League
Fri, Feb 4 20:30 (IST)
ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು
 ಯು.ಪಿ ಯು.ಪಿ
Vs
Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್
ತಂಡಗಳು M W L PTS
ದೆಹಲಿ 11 7 2 42
ಪಾಟ್ನಾ 11 7 3 40
ಬೆಂಗಳೂರು 11 7 3 39
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
 • Match 65 Jan 19 2022 20:30 (IST) ಜೈಪುರ ಜೈಪುರ
  34 - 35
  ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈದರಾಬಾದ್
  Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
 • Match 64 Jan 19 2022 19:30 (IST) ಹರ್ಯಾಣ ಹರ್ಯಾಣ
  37 - 30
  ಪುಣೆ ಪುಣೆ
  Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
 • Match 63 Jan 18 2022 20:30 (IST) ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್
  24 - 24
  ಮುಂಬೈ ಮುಂಬೈ
  Sheraton Grand, Whitefield, Bengaluru
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Yes No
Settings X